FRI og de homofiles festmarsj, Pride

Jeg har fulgt utviklingen av homobevegelsen i mange år med undring og har fortsatt mange spørsmål til hva LHBT (eng. LBGT) er for slags bevegelse. Den amerikanske barnelegen Michelle Cretella offentliggjorde en artikkel i The Daily Signal, fra 3.juli 2017 med påstanden om at markedsføringen av transseksualitet har økt omfanget av sexmisbruk av barn betraktelig. Alle tegn i tiden tyder på at hun har rett. Derfor er det helt nødvendig å ta bladet fra munnen. Pride-bevegelsen har med dette, ettersom også de transseksuelle er bestandel av den, gått god for voksnes sexmisbruk av barn. Slik har de pedofile med kløkt og makt erobret en plass først i toget.

I USA er sex-galskapen kommet meget lengre. Teen Vogue, et US tidsskrift for tenåringer i aldergruppen 11-17 år, arbeider for samme sak: I juniutgaven 2017 hadde de en artikkel med illustrasjoner (teenvogue.com/story/anal-sex-what-you-need-to-know) hvordan barn og tenåringer på en trygg måte kunne ha analt samleie. Jeg slår fast at ankerfestet i bunnen for en sunn livsinnstilling har røket tvers av.

Sex er vakkert, men har de siste årene gått fullstendig ut av sine sunne proposjoner. Også omfanget av Pride bekrefter dette. Sex i offentligheten er internett-porno rammet inn av brutalitet, det er den som er budskapet. Det vakreste vi har, livets egne store poesi, blir tråkket langt ned i søla. De som orker å studere dette nærmere, vil se at de som trekker i trådene her har mål og mening med dette; noen vil tøye begrepene kraftig om hva som skal være normalen. Det gjelder å stå opp og vise at vi ikke er med på dette. Idag er altfor mange av oss følelsesmessig skadeskutt og derigjennom er det overflod på utfordringer å være barn, en ung voksen på søken etter seg selv, men også som oppdragende voksne. Det ser vi på vårt overivrige barnevern. Det er her de gode grunner til de mange ulykker er å finne, og det er flust av dype, mørke fallgruber. Det er alikevel ingen grunn til å feire at noen velger å vrenge et skadet følelsesliv ut som en ømfindtlig vott, og med flagg vise at man har et langt fremskredent komplex (les; åpne sår) i forhold til sin far eller sin mor. Undertegnede er på ingen måte fri fra foreldre- og slektskomplex, men dere i Pride og FRI o.a. har snudd tingene på hodet; ikke flaggende glede skulle være tegnet, men smerten og tårene. Sannferdig hadde det vært hvis Pride fikk navnet Sorg og man kom sammen for å gråte. Et langt tog av gråtende. Fordi det er en trist utvikling vi er vitne til.

Også uttrykket å komme ut fra skapet er løgnaktig. For den som velger å åpne seg opp om blødende sjelelige sår til familie og venner for å gå inn i homofile eller lesbiske forhold, velger å dekke til ansiktet med en skygge av livsløgn. Vedkommende kommer ikke ut i lyset (fra et skap), men lukker seg inn i en skygge bak en maske. At en av partene i slike parforhold, ofte ubevisst, velger å være den feminine (kvinnen) og den andre maskuline (mannen), er for meg en bekreftelse av løgnen. Å bruke begrepet fri(het) i denne forbindelse er helt feil, da man rett og slett er langt ute på avveie i kaos. Det gjelder å sette skapet på sin rette plass.

Det er mange underveis uten orientering, som en kork i åpen sjø, hjelpeløse, på måfå og ofre for mangt ulykkelig. Derfor er det avgjørende å bli modig nok til å finne frem til det motsatte kjønn og å utforske hva det kan være. Det kan være en lang vei dit med mange utfordringer, men det er der det største perspektiv og den beste utsikt ligger. Ganske enkelt fordi vi alle er født som gutt eller jente og vi kan alle bli til mann eller kvinne. Det er virkeligheten. Mange ikke vil ha familie lenger. Men svømme omkring som et glinsende smørøye på overflaten vil man, på tross av at bak hver enkelt står både en mor og en far. Det er å unnlate å ta på seg sitt samfunnsansvar. Familien er og blir samfunnets grunnsten, det kan ingen komme bort fra. Barn er enhver voksens vakre pliktbidrag. Og familie krever ansvar. Det er den sunne økonomi, å gi tilbake til fellesskapet det du selv har fått; livet.

Den som ikke aksepterer dette, men vil operere også dette bort, går på en skikkelig baksmell. Alltid. Å være fanget i sitt ego er den virkelige slavetilværelse. Men pride- og frifolket er ikke alene, det er flere der ute i ørkenen: Arbeiderpartiet har proklamert seg bort fra de to vesentlige kjønns-betegnelsene han og hun og lover hvis de blir valgt å erstatte dette med hen (se TV2 februar 2017); de sager ivrig på den gren vi alle sitter på; partiet med det rare i, mon tro hvem som styrer der i huset. Vi som prøver å gjøre det motsatte, som livsbejaende, vet at livet selv har lagt til rette for oss, vi må bare se hvorlangs veien går etter. Da kan vi forsyne oss. Det er attpåtil helt gratis. At man kan få barn av det er beviset. Breeding is fun, sa klimageneralen Lord Monckton i et foredrag i Australia i 2012. Og barn er og blir livets aller største gave.

 

Artikkel barnelege Dr.med. Michelle Cretella:

http://dailysignal.com/2017/07/03/im-pediatrician-transgender-ideology-infiltrated-field-produced-large-scale-child-abuse/
http://www.teenvogue.com/story/anal-sex-what-you-need-to-know

http://www.activistmommyofficial.com/
https://www.facebook.com/theactivistmommy/?fref=ts

 

#FRI, #LBGT. #homofil, #biseksuell, #lesbisk, #transgender, #activistmommy,

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits